30 juni 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanaf nu mogelijk

Het loket voor de TVL – de Tegemoetkoming Vaste Lasten – is nu geopend. Het gaat bij de TVL om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.

TVL

De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet verloren hebben door de coronacrisis. In tegenstelling tot de TOGS is de TVL geen vooraf vastgesteld bedrag. Het subsidiebedrag hangt af van je omzetverlies en de omzet in de referentieperiode (in principe dezelfde periode in 2019).

Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend, op basis van gegevens van het CBS. De exacte berekening staat binnenkort op de website van de RVO. Het maximale subsidiebedrag van de TVL bedraagt € 50.000 voor 4 maanden, namelijk vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.

Nieuwe aanvraag

Als je voor de TOGS in aanmerking kwam, kun je ook gebruikmaken van de TVL. Het is echter geen voorwaarde dat je de TOGS hebt aangevraagd. Heb je een TOGS-aanvraag gedaan en toegekend gekregen? En wil je ook de TVL-subsidie ontvangen? Dan moet je hiervoor een nieuwe aanvraag doen. Voor de aanvraag heb je eHerkenning (niveau 1 of hoger) of DigiD nodig.

Direct naar de TVL-aanvraag