9 maart 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Reclamecode voor duurzaamheidsclaims aangescherpt

Op 1 februari is de Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden. De code is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, die voorschrijft hoe je op verantwoorde wijze reclame kunt maken. De nieuwe code geldt voor alle duurzaamheidsclaims, dus voor zowel milieuclaims als ethische claims.

Stichting Reclame Code

De nieuwe code vervangt de Milieu Reclame Code (MRC) die alleen betrekking had op milieuclaims. De geactualiseerde regels gelden nu voor alle duurzaamheidsclaims. De hoofdregels zijn daarbij ongewijzigd gebleven: beweringen over duurzaamheid mogen niet misleiden en moeten aantoonbaar juist zijn. In reclame aandacht besteden aan je duurzaamheidsambitie mag, mits duidelijk is dat het om een streven gaat, en dat het een haalbare doelstelling is.

Extra duidelijkheid voor consumenten 

Voor de consument is niet altijd duidelijk wat er met claims als ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’ wordt bedoeld. Daarom moet de adverteerder dat in zijn reclame-uitingen duidelijk maken en moet hij claims met actueel bewijs kunnen onderbouwen. Omdat het begrip duurzaam niet alleen betrekking kan hebben op het milieu, maar ook op bijvoorbeeld dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden, geldt de code voor zowel milieuclaims als ethische claims.

Omdat er ook Europese wetgeving in de maak is voor duurzaamheidsclaims, zal de code na een jaar worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast om hem actueel en relevant te houden.