30 augustus 2018 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Hoe zit het met de omgevings-vergunning voor honden-scholen en uitlaatservices?

Heb je een hondenschool of hondenuitlaatservice? En beschik je over een eigen terrein? Lees dan vooral even verder.

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2016 is de wijziging van het Activiteitenbesluit (4e tranche, 2e fase) en de Activiteitenregeling in werking getreden. Dat betekende dat vanaf die datum ook hondenkennels onder het Activiteitenbesluit vielen. Vlak daarna publiceerde de overheid een ‘verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten’. Uit die verduidelijking bleek dat niet alleen hondenkennels onder het besluit vielen, maar ook 'hondentraining’ (lees: hondenscholen en hondenuitlaatservices).

Deze gewijzigde aanpak heeft tot gevolg dat de algemene vergunningplicht voor de activiteit ‘Houden van honden en bepaalde sier- en roofvogels in de buitenlucht (naast hondenkennel en hondenuitlaatservices met een eigen terrein ook volières, valkeniers en dierentuinen)’ is vervallen. Maar let op! Dat betekent niet dat het er gemakkelijker op wordt.

Melding en Activiteitenbesluit Internet Module

Een hondenkennel – en dus ook de activiteit hondentraining – valt dus in de categorie type B-bedrijf. Dus als je bedrijf gezien wordt als inrichting (en dat zal het in jouw geval zijn), dan ben je wel verplicht melding te doen van een nieuwe situatie of verandering van type bedrijf. Op het Kenniscentrum InfoMil staat een module die je kunt doorlopen, de zogenaamde AIM-module. En als je deze doorloopt voor de activiteit hondenschool dan lees je op die website dat er in beginsel geen akoestisch onderzoek nodig is. En dan bedoelen ze dat als wettelijke verplichting vanuit het activiteitenbesluit.

Als je verder leest, zie je dat het bevoegd gezag – bijvoorbeeld de gemeente – dat wél kan vragen. Bijvoorbeeld als:

  • het aannemelijk is dat de geluidsnormen overschreden zullen worden, of
     
  • de inrichting op een gezoneerd industrieterrein is gelegen en het rapport nodig is voor zonebeheer, of
     
  • aannemelijk is dat de geluidniveaus vanwege agrarische werkzaamheden en activiteiten binnen je bedrijf dan wel werkzaamheden en activiteiten die daarmee verband houden een significante bijdrage leveren aan de totale geluidsbelasting van je bedrijf.

Akoestisch onderzoek

Dus je doet een melding bij bijvoorbeeld de gemeente en deze zal dan binnen 4 weken na ontvangst van de melding kunnen besluiten dat er toch een rapport van een akoestisch onderzoek moet worden ingediend. In de praktijk zal blijken dat de gemeente vrijwel altijd hierom zal vragen. De gemeente moet zo'n verzoek dan wel motiveren en er kan bezwaar gemaakt worden tegen een dergelijke verplichting.

Als je wilt bouwen, dan heb je natuurlijk wel een omgevingsvergunning nodig en dan moet de melding Activiteitenbesluit gelijktijdig met de aanvraag voor de omgevingsvergunning worden ingediend.

Hoe zit het bij jouw bedrijf?

Wij kennen de vergunningproblematiek bij pensions als geen ander. Dibevo wil graag weten of er hondenscholen of mogelijk hondenuitlaatservices met een eigen uitlaatterrein in onze achterban zijn die met deze wetgeving van na januari 2016 te maken hebben gehad of er middenin zitten. Als dat zo is, dan horen wij graag van je hoe het bevoegd gezag (de gemeente) er in de procedure mee omgaat.

Stuur je reactie naar Henk van Houwelingen. Alvast bedankt!