08 november 2013 | Dossier:

Afwaarderen van voorraad

Afwaarderen van voorraad

Stel: je hebt je voorraad geteld en nu blijkt dat een deel toch moeilijk verkoopbaar is omdat het bijvoorbeeld om een oude collectie gaat. Mag je deze voorraad afwaarderen?