17 mei 2011 | Dossier:

Alleen achterblijven: voorkom een financiële strop

Overlijden van uw partner heeft veel financiële gevolgen

Als uw partner overlijdt, komt er veel op u af. U moet van alles regelen, terwijl uw hoofd daar helemaal niet naar staat. Het overlijden heeft ook financiële gevolgen voor u, maar ook voor uw werknemers. Weet u wat uw inkomen wordt als uw partner wegvalt? Of, omgekeerd, wat uw partner overhoudt als u wegvalt?

Nabestaandenuitkering beperkt

De overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering ANW voor dat nabestaanden een basisinkomen hebben. Maar u komt alleen in aanmerking voor een ANW als u jonger bent dan 65 jaar én geboren voor 1 januari 1950. En er is recht op financiële steun als u kinderen onder de 18 jaar verzorgt, of zwanger bent, of als u minstens 45% arbeidsongeschikt bent. Heeft u nog andere inkomsten, dan worden die geheel of gedeeltelijk van de ANW-uitkering afgetrokken.