21 september 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering, Dierenwelzijn

Doorbraak voor Dierbaar: Amsterdam geeft subsidie voor certificering dierenspeciaalzaken

De gemeente Amsterdam stelt 10.000 euro subsidie beschikbaar voor dierenspeciaalzaken om het Dierbaar-keurmerk te kunnen behalen. De gemeente wil dat dierenspeciaalzaken die dieren verkopen, kunnen laten zien dat ze voldoen aan alle kwaliteitseisen van dierenwelzijn. Dat schrijft wethouder Dierenwelzijn Laurens Ivens in een brief gericht aan alle dierenspeciaalzaken in de stad.

Amsterdam geeft subsidie voor keurmerk Dierbaar

Om de maatregel kracht bij te zetten zal in de gemeentelijke communicatie worden uitgedragen om pas na gedegen voorbereiding en voorlichting een huisdier aan te schaffen, en dat bij voorkeur te doen bij een opvangcentrum of (behalve voor honden en katten) bij een dierenwinkel met het keurmerk Dierbaar.

Dierbaar-keurmerk op kosten van gemeente

Amsterdamse dierenspeciaalzaken kunnen op kosten van de gemeente éénmalig een inspectie voor het keurmerk Dierbaar laten uitvoeren. Zij kunnen zich voor deelname (zolang het beschikbaar gestelde budget niet wordt overschreden) vóór 15 november 2017 aanmelden bij Niel Krouwel via n.krouwelamsterdam.nl. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Over het Dierbaar-keurmerk schrijft de wethouder: “Met dit keurmerk wordt aan klanten duidelijk gemaakt dat de dieren in de winkel zo goed mogelijk worden verzorgd en gehuisvest, dat er voldoende vakkennis aanwezig is over de diersoorten die worden verkocht, dat er deskundige voorlichting en per diersoort toegesneden voorlichtingsmateriaal wordt gegeven, het bewijs van inentingen wordt meegegeven, niet wordt verkocht aan personen onder de zestien jaar, en voorafgaand aan de koop wordt gewezen op jarenlange verantwoordelijkheid voor een aangeschaft huisdier.”

Meer informatie over het Dierbaar-keurmerk