22 februari 2011 | Dossier:

Arbeidsinspectie controleert strenger op RI&E

Inspectie RI&E

Met ingang van 2011 hanteert de Arbeidsinspectie strengere regels voor naleving van de RI&E-plicht. Een inspecteur die uw bedrijf bezoekt, zal dus altijd vragen naar uw Risico-Inventarisatie en –Evaluatie. Tot voor kort controleerde de Arbeidsinspectie alleen op de aanwezigheid van een RI&E als er een ongeval had plaatsgevonden of als er een overtreding van de arboregelgeving was geconstateerd.

Kunt u bij een inspectie geen RI&E overleggen, dan krijgt u een waarschuwing én de opdracht om er binnen een bepaalde tijd voor te zorgen dat u er wel een heeft. Gebeurt dat niet, dan krijgt u alsnog een boete.