13 oktober 2016 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving

Mag je arbeidsovereenkomst zieke medewerker na 2 jaar beëindigen?

Als medewerkers langer dan 2 jaar ziek zijn, komen ze in aanmerking voor een WGA- of IVA-uitkering. Veel werkgevers denken dan dat zij de arbeidsovereenkomst van hun zieke medewerker gewoon kunnen ontbinden. Maar, dat is niet zo.

Arbeidsongeschiktheid haken en ogen voor werkgever

Werknemers die na 2 jaar nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, krijgen een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Werknemers die na 2 jaar volledig arbeidsongeschikt zijn, krijgen een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Stel: je medewerker is nu 2 jaar arbeidsongeschikt en is na die 2 jaar in staat om slechts een gedeelte van zijn functie uit te voeren. Hij is dus gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Voor het werk dat hij nog kan uitvoeren in je bedrijf krijgt hij betaald. Hiervoor heeft hij dan ook een arbeidsovereenkomst. Voor de uren waar hij arbeidsongeschikt voor is, krijgt hij een WGA-uitkering.

Volledig arbeidsongeschikt

Blijkt na 2 jaar ziekte je medewerker volledig arbeidsongeschikt te zijn, dan hoef je geen loon door te betalen. Wel blijft de medewerker bij jou in dienst. Je hebt de keuze om de arbeidsovereenkomst door te laten lopen of op te zeggen. Laat je de arbeidsovereenkomst doorlopen dan wordt dat een een slapend dienstverband. Daar kleeft wel het risico aan dat als de werknemer zich op een later moment beter meldt (lees herbeoordeeld wordt), dan kan loonbetaling en het verrichten van arbeid weer herleven onder de bestaande arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst ontbinden

Wil je de arbeidsovereenkomst van je zieke medewerker toch ontbinden, dan kun je als werkgever twee dingen doen:

  • De arbeidsovereenkomst (via het UWV) opzeggen. Dan ben je transitievergoeding verschuldigd en als je te laat bent ook de vergoeding voor te late aanzegging.
  • Samen beslissen dat met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Doelstellingen Wet Werk en Zekerheid

Dibevo vindt dat de doelstellingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) niet worden gehaald en streeft ernaar dat de wet in ieder geval op onderdelen moet worden aangepast, waaronder dit onderdeel, want een transitievergoeding is bedoeld voor de transitie van werk naar (ander) werk en in het geval van volledige arbeidsongeschiktheid is daar geen sprake van.

Ook is het ontslaan op staande voet van medewerkers aan banden gelegd. Heb je te maken met ontslag op staande voet of met een zieke medewerker? Neem dan contact met ons op, zodat we je vanaf stap één verder kunnen helpen of kunnen doorverwijzen.

ZorgPortaal: dekking voor verzuimende werknemers

Aangezien de kans klein is dat op korte termijn de Wet Werk en Zekerheid wordt herzien, biedt Dibevo voor nu een oplossing aan in de vorm van het Dibevo ZorgPortaal. Het Dibevo ZorgPortaal biedt dekking voor verzuimende werknemers van de eerste tot de laatste ziektedag. Maar je bent ook verzekerd voor een transitievergoeding tot € 20.000,- voor werknemers die langer dan 104 weken ziek zijn en waarvan je het contract wilt beëindigen.

Direct naar het Dibevo ZorgPortaal