02 maart 2020 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving

Belangrijke WAB-tip over de jaarurennorm

Tijdens een van de Dibevo-kennisavonden over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is gesproken over de jaarurennorm (ook bekend als jaarurensystematiek of jaarurenovereenkomst). Er is nu meer duidelijkheid over hoe de Belastingdienst naar deze norm kijkt.

WAB en jaarurennorm

Wat is de jaarurennorm?

Nog even voor de duidelijkheid. De jaarurennorm gaat ervan uit dat je inschat hoeveel uren een werknemer over een heel jaar zal gaan werken. Het te betalen jaarloon betaal je op basis daarvan uit in 12 gelijke (maandelijkse) delen. De uren waarop gewerkt gaat worden zijn flexibel – en dus afhankelijk van het werkaanbod – in te plannen. Je kunt de werknemer bijvoorbeeld de ene maand minder laten werken en de maand erna meer. Dit vergt wel een goede urenregistratie, want er ontstaan eenvoudig meer-uren of min-uren.

Let op de grens van het wettelijk minimumloon