07 januari 2013 | Dossier:

Belastingdienst soepeler bij uitstel van betaling

Uitstel van betaling

Vanaf 1 januari kunt u makkelijker uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) wil ondernemers op deze manier wat ‘extra lucht’ geven nu de economische omstandigheden minder goed zijn.

Bij financiële problemen kunt u de Belastingdienst telefonisch of schriftelijk vragen om de afdracht een kwartaal later te doen. Dit kan tot een bedrag van € 20.000. Ook kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd. Voorwaarde voor uitstel dat u tot nu toe altijd netjes aan uw fiscale verplichting hebt voldaan. Daarnaast moet u ook rente betalen over het btw-bedrag waarvoor u uitstel vraagt.