5 oktober 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Betalen grote bedrijven te laat? Meld het nu!

Lever jij als mkb-ondernemer aan grote bedrijven? En houden zij zich niet aan de afgesproken betaaltermijnen? Meld dit dan volledig anoniem bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen, opgericht op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit kan nog 4 maanden.

In januari 2022, een jaar na de oprichting van het meldpunt, moet uit de resultaten blijken of nodig is om een permanente toezichthouder in te stellen die in de gaten houdt of grote bedrijven het mkb op tijd betalen.

Inkorten van de betaaltermijn

Grote bedrijven kunnen nu nog een maximale betaaltermijn van 60 dagen afspreken om hun mkb-leveranciers te betalen. Die termijn moet verkort worden naar 30 dagen. Dit staat in het wetsvoorstel dat voormalig staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), in maart 2021 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Grote bedrijven betalen mkb-ondernemeningen namelijk steeds later. Ook blijkt dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs zonder overleg wordt verlengd. Veel ondernemers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten.

Is een vaste toezichthouder nodig?

Mkb-ondernemers voelen zich vaak beperkt om het nakomen van de betaalafspraken zelf af te dwingen. Een onafhankelijke toezichthouder kan dit probleem wegnemen, bijvoorbeeld door signalen van meerdere mkb-ondernemers te bundelen en sancties op te leggen.

Hoe werkt het Meldpunt?

Op de website van de ACM kan je een melding doen door een online formulier in te vullen. Je geeft hierbij aan welk groot bedrijf te laat betaalt, om welk factuurbedrag het gaat en hoe lang de daadwerkelijke betaling duurt. Het is niet nodig om naam, adres of bedrijfsnaam te vermelden.