17 juli 2012 | Dossier:

Betalingstermijnen tussen bedrijven wettelijk vastgelegd

Vooral kleine en middelgrote bedrijven ondervinden veel hinder van te late betalingen. Daarom zal naar verwachting op 1 januari 2013 een wetswijziging ingaan voor betalingstermijnen. Het gaat om betalingsovereenkomsten tussen bedrijven en om overeenkomsten tussen bedrijven en overheden. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Wat verandert er?


Overeenkomsten tussen bedrijven:

  • Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Overeenkomsten tussen bedrijven en overheden:

  • Binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Afwijking van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Met het wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn late betalingen 2011/7/EU uitgevoerd.

Bron: Antwoordvoorbedrijven