24 mei 2011 | Dossier:

Bevolkingskrimp van invloed op winkelgebieden

winkelstraat

Bevolkingskrimp en winkeltrends hebben grote invloed op het winkellandschap in Nederland. Door demografische veranderingen, vergrijzing én de digitale mogelijkheden wijzigt het koopgedrag van consumenten.

Rapport Bevolkingskrimp en winkelgebieden

Het rapport Bevolkingskrimp en winkelgebieden van het HBD geeft een helder beeld over de veranderingen in de Nederlandse winkelstructuur. Het geeft advies aan lokale overheden en winkeliersverenigingen hoe zij het best in kunnen spelen op deze aanpassingen.