19 juli 2013 | Dossier:

Controle claims op verpakkingen

Rapport Nationaal Beoordelingskader - Claims op Diervoeding uit

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is het rapport 'Nationaal Beoordelingskader - Claims op Diervoeding' uitgebracht. Het Bureau Diergeneesmiddelen is verzocht om een praktisch beoordelingskader voor claims op diervoeding uit te werken. Dat heeft geleid tot dit rapport. Het doel van dit rapport is de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit een beter kader te geven waardoor er eenvoudig kan worden beoordeeld wanneer een claim op diervoeding gerechtvaardigd is.

Een fabrikant is namelijk vrij om een bepaalde claim op zijn verpakking te zetten en te gebruiken als verkoopargument. Dit zolang die niet misleidend is of foutieve informatie bevat.

Download het rapport ‘Claims op Diervoeding’