24 september 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Britse overheid stelt importregels opnieuw uit

Wederom heeft de Britse overheid besloten om verdere infasering van de nieuwe importregels van het Border Operating Model (BOM) uit te stellen. ‘Covid-19’ wordt als officiële reden hiervoor opgegeven. Eerder werd al uitstel tot 1 oktober aangekondigd. 

export-vrachtwagen

Het gaat met name om de nieuwe regels die betrekking hebben op sanitaire en fytosanitaire goederen. Het uitstel ziet er als volgt uit:

  • Per 1 januari 2022 wordt de verplichting tot voormelding van import agrofood ingevoerd, in plaats van 1 oktober 2021;
  • Nieuwe eisen voor gezondheidscertificaten, die op 1 oktober 2021 zouden worden ingevoerd, worden nu per 1 juli 2022 ingevoerd;
  • Fytosanitaire certificaten en fysieke controles op SPS-goederen bij grenscontroleposten, die op 1 januari 2022 worden ingevoerd, worden nu ingevoerd op 1 juli 2022;
  • Per 1 juli 2022 wordt de verplichting voor veiligheidsverklaringen bij invoer ingevoerd in plaats van per 1 januari 2022.