04 februari 2013 | Dossier:

Checklist brand: hoe brandveilig is uw bedrijf?

Brand in dierenwinkel

Dierenpension ’t Kuiltje draait weer na de brand van 17 december 2012, maar wist u dat 50% van de bedrijven een grote brand – ook al is de volledige schade uitgekeerd – niet meer te boven komt?

Campagne brandpreventie

Om die reden zijn MKB-Nederland, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars een campagne gestart om ondernemers extra bewust te maken van het belang van brandpreventie. Uit recente cijfers blijkt dat jaarlijks 90 tot 100 bedrijven te maken krijgen met een brand die meer dan € 1 miljoen schade veroorzaakt. De totale schadelast van bedrijfsbranden ligt tussen de 350 tot 450 miljoen euro per jaar.

Checklist brand

Middelpunt van de campagne is de website Checklist brand. De site geeft ondernemers veel praktische tips en aandachtspunten om een brand te voorkomen. De checklist neemt u mee langs vier concrete terreinen: het bedrijfsterrein, brandbare materialen, het gebouw zelf en brandbestrijding. Het invullen van de checklist levert u binnen 10 minuten een concreet en persoonlijk advies op met meer inzicht in de kwetsbare plekken van de onderneming en tips om concrete maatregelen te treffen.

Dibevo-Vakblad

Lees voor meer tips en achtergronden ook het artikel 'Brand maakt meer kapot dan je lief is’ in het februarinummer van het Dibevo-Vakblad.

Artikel 'Brand maakt meer kapot dan je lief is'