17 september 2012 | Dossier:

Chippen honden verplicht per voorjaar 2013

Chippen van hond

Vanaf het voorjaar van 2013 is elke eigenaar verplicht zijn hond binnen 7 weken na de geboorte te laten chippen. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om misstanden in de fokkerij en handel met honden tegen te gaan en het welzijn van honden te verbeteren. Op dit moment is circa 70% van de honden door de eigenaren op vrijwillige basis van een chip voorzien. Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bij het chippen moet de eigenaar moet onder meer zijn naam, adres en woonplaats registreren. Die gegevens worden opslagen in een databank. Met deze gegevens kunnen toezichthouders mogelijke illegale handel of fokkerij opsporen of nagaan of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Bij een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is met de chip de eigenaar op te sporen.

Het kabinet geeft met de maatregel gehoor aan het verzoek van veel partijen om verschillende problemen in de handel en fokkerij met honden te bestrijden.

Bron: Rijksoverheid.nl