30 maart 2011 | Dossier:

Conceptbesluit gezelschapsdieren

Het Besluit gezelschapsdieren is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de verplichte vakbekwaamheid regelt voor bijna alle bedrijven in de gezelschapsdierenbranche. Zodra de AMvB definitief is, komt het Honden- en Kattenbesluit uit 1999 te vervallen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) biedt nu de mogelijkheid om via internet commentaar te leveren op het ontwerp-besluit. Reageren op het conceptbesluit kan tot 11 april.

In de komende edities van het Dibevo-Vakblad vindt u meer informatie over het Besluit gezelschapsdieren.