10 juni 2015 | Dossier:

‘De consument heeft er weer zin in’

Consument heeft er weer zin in

De bestedingen van consumenten zullen zowel dit jaar als in 2016 met 1,5% toenemen. Dat stelt de Rabobank in zijn Economisch Kwartaalbericht. Volgens de bank staan de seinen voor de particuliere consumptie op groen.

Econoom Björn Giesbergen van de Rabobank: “De lage inflatie en de stijging van de lonen zorgen voor een toename van de koopkracht. Voor 2016 voorzien we een lagere groei van de reële lonen, doordat de inflatie weer oploopt. Dat de particuliere consumptie ook in 2016 toeneemt komt doordat huishoudens steeds meer uit de spaarstand komen en de werkgelegenheid groeit.

Dat de spaarneiging terugloopt, heeft onder meer te maken met de afname van de onderwaterproblematiek op de woningmarkt door eerdere aflossingen en stijging van de huizenprijzen. De aantrekkende woningmarkt heeft sowieso een positieve invloed op de woninginvesteringen en de uitgaven aan onder meer woninginrichting en huishoudelijke artikelen.

Daarnaast is het gunstig voor onze economie dat de overheidsbestedingen de groei voor het eerst in jaren niet afremmen. Het is zelfs denkbaar dat de binnenlandse bestedingen volgend jaar een extra duwtje krijgen door lastenverlichting voor burgers en bedrijven. De werkloosheid daalt, maar blijft door een toename van het arbeidsaanbod nog wel relatief hoog.”