01 maart 2011 | Dossier:

Controle naleving van invoervergunningen

Schildpadden

De nVWA controleert de komende periode of importeurs van beschermde dieren en planten en producten hiervan zich houden aan de bestemming die ze hebben opgegeven bij de aanvraag van de invoervergunning. Voor dieren, planten en producten die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik gelden namelijk andere regels dan voor die voor de commerciële handel.

Op dit moment toetst Dienst Regelingen vóóraf of de aanvrager van een invoervergunning met een bepaald doelcode (T = commerciele handel, B = fokkerij, P = persoonlijk gebruik, Z = dierentuin) voldoet aan de hieraan verbonden eisen. Voldoet een invoerder niet aan de gestelde eisen, dan treft het Openbaar Ministerie of Dienst Regelingen maatregelen.