17 mei 2013

Belastingdienst controleert op btw-schulden

Belastingdienst controleert op openstaande btw-schuld

Binnenkort gaat de Belastingdienst bij ondernemers controleren of zij nog openstaande btw-schulden hebben over vorige jaren. Zij controleert dit door de btw-aangiften en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met elkaar te vergelijken. 

Jaarrrekening

Volgens de Belastingdienst komen btw-schulden aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening. De dienst merkt daarbij op dat de meeste ondernemers binnen 3 maanden na afloop van het jaar een aanvulling op hun btw-aangifte toesturen en alsnog de openstaande schuld betalen.

Openstaande btw-schuld

Heeft u nog btw-schulden over voorgaande jaren aan te geven? Corrigeer dan vóór 1 juni 2013 uw eerder ingestuurde aangiften. Zo voorkomt u een hoge boete. U kunt dit doen via het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst of met het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’.

Als u nog recht heeft op een teruggaaf btw over de afgelopen jaren, dan kunt u die met hetzelfde formulier aanvragen.