12 maart 2021

Coronasteun verruimd, maar schiet voor veel pensions nog tekort

Op aandringen van de ondernemersorganisaties en op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten om de coronasteun verder uit te breiden. Het subsidiepercentage voor de TVL wordt verhoogd van 85% naar 100% en er wordt nog eens 130 miljoen euro uitgetrokken voor de ondersteuning voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

Coronasteun

Meer TVL

Je kunt gebruikmaken van de TVL als je bedrijf meer dan 30% omzetverlies lijdt. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open. Aan de maximale subsidievergoeding verandert niets; die blijft €550.000. De verhoging van 100% gaat alleen gelden voor het tweede kwartaal. Dat wil zeggen dat de TVL voor het eerste kwartaal op 85% blijft staan.

Een punt van aandacht blijft dat de TVL wordt meegeteld als omzet. Door verhoging van het subsidiepercentage krijg je meer subsidie. Dit heeft effect op de NOW-regeling. Een hogere TVL-subsidie zorgt voor een lagere NOW-subsidie.

Ook de TVL voor het tweede kwartaal hanteert nog steeds dezelfde berekening om de hoogte van de subsidie te berekenen, een punt waar Dibevo al meerdere keren bezwaar tegen heeft gemaakt. In die berekening worden dierenpensions op basis van hun SBI-code veroordeeld tot een lager kostenpercentage (23%) en dat is voor pensions volstrekt onvoldoende. 

Uitbreiding TONK

Vorig jaar is de TONK-regeling opgezet om hulp te bieden aan mensen die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen en niet geholpen zijn door de bestaande regelingen. Aanvankelijk reserveerde het kabinet hiervoor 130 miljoen euro voor de eerste helft van 2021, maar dat bedrag is nu verdubbeld tot 260 miljoen.

De TONK is aan te vragen bij de gemeente waar een bedrijf is gevestigd. wanneer de TONK open gata verschil per gemeente. ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de hoogte van de vergoeding. Er is dus geen landelijke lijn die gemeenten moeten opvolgen, al heeft het kabinet gemeenten  opgeroepen om ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK.