15 mei 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Belasting: voorkom boete met uitstel of bezwaar [blog]

Als Nederlandse belastingbetaler heb je rekening te houden met diverse termijnen. Hoe strak zijn die termijnen en kun je er onderuit komen?

Belastingdienst

Inkomstenbelasting

Als eerste is er de inlevertermijn voor de aangifte inkomstenbelasting die vóór 1 mei moet worden ingediend. Fataal is deze datum echter niet. Pas wanneer je geen gehoor geeft aan een aanmaning om de aangifte in te dienen, volgt een boete. Deze boete bedraagt € 369 en kan oplopen tot ruim € 5.000 bij herhaald verzuim. Gelukkig verleent de belastingdienst ook uitstel voor het indienen van een aangifte als je daar om vraagt. Je krijgt dan uitstel tot 1 september. Als je echter je belastingadviseur om uitstel laat verzoeken, dan heb je in de regel tot 1 mei van het volgende jaar de tijd om de aangifte in te dienen. Met name voor ondernemers is dat wel plezierig.

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting en loonbelasting zijn de termijnen van de belastingdienst strikter. Deze aangiften moeten worden ingediend en betaald binnen een maand na het einde van het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft. Als de indiening en/of betaling echter later was dan de coulancetermijn van 7 dagen, volgt een boete. De boetes beginnen bij € 50 en kunnen oplopen tot ruim € 5.000 per verzuim. Het is dus raadzaam deze termijnen in acht te nemen, zeker omdat de boete niet aftrekbaar is.

Bezwaar maken

Een zeer belangrijke termijn waar je rekening mee moet houden is die als je het niet eens bent met een aanslag of andere beschikking. Een bezwaar- of beroepschrift moet binnen 6 weken na de datering van de aanslag zijn ingediend. Voor loon- en omzetbelasting begint de 6-weken-termijn te lopen vanaf het moment van betaling. Overschrijding van deze termijn met één dag leidt in principe tot afwijzing van het bezwaar of beroep. Een fatale termijn dus. Mocht je meer tijd nodig hebben om het bezwaar of beroep te motiveren, dan is het van belang binnen de 6 weken sowieso een ongemotiveerd bezwaar of beroep (een zogenoemd pro forma bezwaar of beroep) in te dienen. Je krijgt dat nog aanvullend vier weken om het nader te motiveren.

Omgekeerde termijnen

Heeft de belastingdienst termijnen eigenlijk waar deze zich aan moet houden? Jazeker. Zo moet de dienst binnen 3 jaar een definitieve aanslag opleggen. Deze termijn wordt verlengd met een verleend uitstel. Legt de belastingdienst na deze 3 jaar toch een aanslag op, dan zal deze na bezwaar zonder meer worden vernietigd. Verder mag de belastingdienst alleen een al opgelegde aanslag corrigeren (naheffing of navorderen) binnen een termijn van 5 jaar plus een eventueel verleend uitstel. Tot slot dient de belastingdienst binnen een redelijke termijn een bezwaar af te handelen. Deze termijn is echter op zich niet fataal. Wel kun je de belastingdienst na een lange stilte (minimaal 12 weken na de aanslag) in gebreke stellen. Als ze dan binnen 2 weken niet alsnog reageren, volgt een dwangsom. De vraag is echter of het wel handig is de belastingdienst in gebreke te stellen. Ze zullen dan eerder geneigd zijn het bezwaar af te wijzen. Een telefoontje is dan wellicht handiger.


Edwin Buijsman - AurenGastblogger: Edwin Buijsman
Edwin Buijsman werkt als belastingadviseur/partner bij Auren, het accountantskantoor van Dibevo. Sinds 1992 is hij werkzaam in de fiscale praktijk. De eerste 15 jaar heeft Buijsman zijn sporen verdiend als belastingadviseur bij de grotere nationale en internationale advieskantoren. Sinds 2007 is hij mede-eigenaar van een algemene belastingadviespraktijk. Edwin heeft bijzonder veel ervaring met de fiscale begeleiding van ondernemers. In zijn gastblogs geeft hij fiscale tips en handvatten die voor jou als ondernemer van belang kunnen zijn.