04 september 2016 | Dossier: Wet- en regelgeving

Deel je ervaringen: EU-investeringsovereenkomst China

De EU onderhandelt met China over een investeringsovereenkomst. Doel van deze overeenkomst is om de handelsrelaties tussen China en de EU te verbeteren én om regelgeving eerlijker, transparanter en voorspelbaarder te maken. En daar kun jij aan meewerken.

EU-investeringsovereenkomst met China

De EU en China maken afspraken over de toegang voor en bescherming van investeerders. De nieuwe investeringsovereenkomst vervangt de 26 bestaande overeenkomsten die EU-lidstaten op dit moment met China hebben. Zo komt er een gelijk speelveld voor markttoegang en een gelijke bescherming van alle Europese investeerders in China.

Onderzoek

De Europese Commissie (EC) laat een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van de investeringsovereenkomst op economische aspecten, milieu-aspecten, mensenrechten en andere duurzaamheidsaspecten. De EC neemt jouw kennis en ervaringen graag mee om de Europese positie te bepalen in de onderhandelingen.

Doe je zaken met China? Vul dan online de vragenlijst in. Je kunt tot 14 oktober meewerken.