12 mei 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Dibevo wil extra steunpakket voor dierenpensions

De coronacrisis bevindt zich weer in een nieuw stadium. De lockdownmaatregelen worden in fasen versoepeld en de stemming wordt weer wat positiever. Mensen durven weer plannen te maken, soms zelfs voor een binnenlandse vakantie. Ondanks die positievere berichten blijft 2020 een verloren seizoen voor dierenpensions. De strijd om te overleven is nog steeds in volle hevigheid gaande.

Dierenpensions

Het bestaande pakket aan noodmaatregelen helpt daarbij wel, maar het blijven uniforme regelingen die geen rekening houden met specifieke bedrijfstakken of maatwerk. Omdat het kabinet snel moet schakelen, is er bij dit soort besluiten geen overleg van tevoren mogelijk. Daardoor moest Dibevo de afgelopen tijd steeds na de aankondiging van een maatregel aan de slag om te voorkomen dat juist dierenpensions buiten de regelingen van het noodpakket zouden vallen. En dat is ons gelukt, maar we zitten niet stil, want wij zien ook wel dat de maatregelen te weinig soelaas bieden voor deze bedrijven. De kosten van huisvesting, energie en (deels) personele lasten gaan immers gewoon door.

Verzoek om extra steunpakket voor dierenpensions

Dibevo is daarom in overleg getreden met LNV over een extra steunpakket. Dat heeft geleid tot een formeel verzoek dat gisteren is verzonden. In het verzoek maken we nog eens extra duidelijk dat dierenpensions vooral seizoensbedrijven zijn die het overgrote deel van hun omzet in 4 maanden moeten binnenhalen (voorjaars/zomer/najaarsvakantie en rond de jaarwisseling), compleet met een voorbeeldberekening zodat er geen misverstand over kan bestaan.

Ook benoemen wij dat pensions dit jaar geen perspectief hebben om de geleden verliezen goed te maken. Het voortbestaan van de pensions is daardoor enorm bedreigd, zo schrijven wij in het verzoek, en daarom is een extra steunpakket hard nodig.

Financiering en garantstelling

Ook dierenpensions kampen met problemen rondom financiering. Dibevo kent verhalen van pensions die als vaste klant tevergeefs bij hun huisbank aanklopten voor kleine financieringen. Dibevo is daar met MKB-Nederland direct op in gesprongen en er bestaat nu een afspraak met de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken).

Daarnaast leverde dit nog eens succes op, namelijk dat er nu een speciale regeling is getroffen waarbij de overheid voor 95% garant staat voor leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro. Financiers hoeven dus niet meer uitgebreide garantstellingen te eisen en zekerheden in te bouwen. Wij gaan ervan uit dat dit ook weer een stukje kan bijdragen aan de broodnodige lucht.