30 juni 2015 | Dossier:

Drinkwater en schaduwplekken prioriteit bij inspecties dierenwelzijn

Drinkbak met bloemen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besteden in de zomermaanden extra aandacht aan de aanwezigheid van drinkwater en voldoende schaduwplekken voor dieren. In het Besluit Houders van Dieren is geregeld dat:

  • dieren altijd over voldoende vers drinkwater moeten beschikken in de ruimte waar zij gehouden worden;
  • dieren altijd beschermd moeten worden tegen slechte weersomstandigheden (kou én warmte).

Hittestress en dorst

Als een dier niet voldoende verkoeling kan vinden, kan het verschijnselen van hittestress gaan vertonen. In dat geval kan het dier zijn eigen lichaamstemperatuur niet meer regelen en krijgt hij o.a. last van verhoogde ademhaling, dorst, een te hoge lichaamstemperatuur en verminderde eetlust. Om hittestress te voorkomen moet een dier voldoende kunnen drinken en verkoeling kunnen opzoeken op schaduwplekken of in een goed geventileerde stal.

Dorst is een alarmsignaal dat het lichaam afgeeft vóórdat fysieke verschijnselen van uitdroging zichtbaar zijn. Een verzorger kan dus niet vaststellen wanneer een dier dorst krijgt. Daarom is het belangrijk dat er altijd voldoende drinkwater beschikbaar is. Een paar keer per dag drinkwater aanbieden aan een dier is niet voldoende.

Toezicht NVWA

Houders van dieren die zich niet houden aan deze regels in het Besluit Houders van Dieren kunnen een bestuurlijke boete van 1.500 euro krijgen. Bij herhaling wordt het boetebedrag verhoogd. Daarnaast kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een dwangsom opleggen en bestuursdwang opleggen.

Bij bestuursdwang kan de Agrarische Bedrijfsverzorging ingeschakeld worden op kosten van de betrokkene/overtreder om de dorstige dieren van water te voorzien. De dwangsom wordt iedere keer dat dieren zonder water aangetroffen opnieuw geïnd.