27 februari 2014 | Dossier:

Een dierbare thema-avond voor trimmers

Dibevo organiseerde een dierbare avond voor hondentrimmers

Veel animo was er voor de speciale thema-avond voor trimmers op woensdag 26 februari. Dibevo-voorzitter Joost de Jongh opende de avond met een korte uitleg over de meerwaarde van het Dierbaar-keurmerk. Daarna behandelde Dierbaar-inspecteur Ronald Bergsma een aantal huid- en vachtproblemen die voor hondentrimmers heel herkenbaar zijn doordat ze er regelmatig mee te maken hebben.


Hondentrimster Sandra Hooyer legde uit wat voor haar de doorslag gaf om Dierbaar-gecertificeerd te zijn. Hooyer: “De jaarlijkse controle geeft mij de bevestiging dat mijn bedrijf op orde is. De inspecteur geeft daarbij aan waar ik op moet letten en of er verbeteringen nodig zijn. Dat houdt mij scherp. Het Dierbaar-keurmerk maakt mijn trimsalon echt onderscheidend.”

Praktische informatie

Dat de trimmers behoorlijk bij de les waren, bleek uit de vele vakinhoudelijke vragen die werden gesteld. Praktische informatie vaak, bijvoorbeeld over het uitspuiten van oren, plagen als vlooien en schurft, en natuurlijk over het Dierbaar-keurmerk. “Na deze avond zal menig trimmer stilstaan bij het Dierbaar-keurmerk. Ik verwacht dat zij serieus nadenken over certificering,” aldus Dibevo-voorzitter Joost de Jongh.

Roy Donders-huispak

Aan het eind van de avond werd het Roy Donders-huispak verloot onder de aanwezigen. Het pak kwam zowaar terecht bij de voorzitter van de ABHB, Geri Beenen. Gefeliciteerd!

Deelnemers thema-avond voor hondentrimmers