23 september 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Een eerste reactie op de Miljoenennota

Iedere dag lees en hoor je over de zorgen die Nederlanders hebben door de oplopende inflatie en vooral de oplopende energieprijzen. Het consumentenvertrouwen is lager dan ooit. De consument houdt de hand steeds steviger op de knip met als gevolg: minder omzet en sterk oplopende kosten. Het wereldkampioenschap ondernemen is begonnen.

Wij zagen de ontwikkelingen begin van dit jaar al. Eerst de huurprijzen die conform inflatie aangepast zouden worden, gevolgd door de problemen rond de grondstofprijzen en de aanstaande verhoging van het wettelijk minimumloon. Ondertussen stijgen de energielasten ook voor het bedrijfsleven tot ongekende hoogte met alle gevolgen van dien. Veel energie-intensieve sectoren, zoals de bakkers, slagers, de snackbar, horeca, recreatie, schadeherstel, sauna en wasserijen zitten in een perfecte storm. 

Ook ons bereiken steeds vaker geluiden dat ondernemers ermee stoppen, omdat ‘het’ niet meer is op te brengen. Voor de lange(re) termijn zullen we dan ook versneld een aantal veranderingen gaan zien in de keten van producent, groothandel, dierenspeciaalzaak en dierverzorger. En voor de korte termijn is demping van de gevolgen van groot belang, maar er gebeurde maar niets. Sterker nog, dit kabinet verhoogd de lasten voor het bedrijfsleven verder. Reden voor Dibevo om samen met andere branches in de bres te springen voor deze groep. Met succes, maar wat ons betreft is het bij lange na nog niet genoeg.

Waar zit het succes? 

Tot afgelopen weekend was nog er niets geregeld voor het mkb dat door het ijs zakt. In de beslisnota stond geschreven dat 'het hoorde bij het ondernemersrisico', maar dat is slechts ten dele waar. Daarom verdient het bedrijfsleven steun, want als het MKB, de economische motor van Nederland stilvalt, zullen de gevolgen vele malen groter zijn. 

Afgelopen maandag is tot diep in de nacht onderhandeld en dinsdagmorgen konden we in de krant dan toch lezen dat ook het bedrijfsleven geholpen moet worden. Vervolgens werd op woensdag en donderdag de Miljoenennota besproken en een stortvloed aan moties afgehandeld. Een mooi moment om een eerste reactie te geven.

De Miljoenennota

In de Miljoenennota is vooral aandacht voor de kwetsbare burger. Natuurlijk is het tegengaan van de armoede en het versterken van koopkracht door compensatie van energie en verbetering van inkomen belangrijk. Het energieplafond gaat hier een belangrijke bijdrage in leveren. Iets waar ook ondernemers profijt van zullen hebben. En zoals  gezegd zijn er op het allerlaatste moment nog een paar zinnen toegevoegd aan de Miljoenennota om ook het bedrijfsleven te steunen.

Tijdens de debatten van de afgelopen twee dagen bleek dat de regering te weinig oog heeft voor het bedrijfsleven. Door een stevige lobby richting de Tweede Kamerleden is dat voor een belangrijk deel gekeerd. Gisteravond zei de Minister-President dat er overleg zal plaatsvinden met de werkgeversorganisaties om er ook voor te zorgen dat de gelden bij ondernemers komen die het ook echt nodig hebben. 

Maar ondanks dat het mkb de belangrijkste bijdrage levert aan de economie, wordt een groot deel van de rekening opnieuw neergelegd bij het mkb. En dat moet echt anders. MKB Nederland en VNO-NCW onderschrijven dit ook in een reactie.

Verhoging WML zonder fiscale compensatie

Vanaf volgend jaar zal het wettelijk minimumloon fors stijgen. We zien de cao-loonstijgingen oplopen. Als daar geen fiscale compensatie tegenover staat, zal dit de inflatie alleen maar verder aanwakkeren. Sterker nog, zoals het er nu uitziet zal ook het Lage-inkomensvoordeel (LIV) verder worden afgebouwd, waardoor het verschil tussen bruto en netto alleen maar groter wordt. De rekening voor deze forse loonstijging wordt dus volledig bij de bedrijven neergelegd, waarbij ook de loongerelateerde kosten (pensioen, verzuim enz.) mee zullen stijgen.

Compensatie energiekosten van bedrijven

Dibevo is blij met de maatregelen voor burgers en kleine bedrijven om de energiekosten middels een maximumprijs te drukken. Voor een aantal bedrijven is dit noodzakelijke hulp, voor andere bedrijven slechts een druppel op een gloeiende plaat. Het is belangrijk dat juist energie-intensieve bedrijven goed worden ondersteund. Want wat is een winkelstraat zonder bakker, slager, snackbar of horeca?

Lastenverzwaringen ondernemers

Naast eerdergenoemde aandachtspunten, staan er ook nog een aantal lastenverzwaringen in de Miljoenennota. De winstbelasting en Box-2 maatregelen die de noodzakelijke investeringsruimte voor mkb-ondernemers zullen beperken. Voor het vierde jaar op rij wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd. Dus ook hier hebben wij nog werk te doen met elkaar.

Ondertussen wordt er 500 miljoen vrijgemaakt voor het mkb en heeft het Kabinet extra middelen (2 miljard) toegezegd. Nu moeten we praten over hoe deze middelen in worden gezet.

Wij trekken samen op

Vanuit Dibevo voeren wij met veel andere sectoren een intensieve gezamenlijke lobby om de gevolgen van de loonstijgingen van januari 2023 te dempen, energiecompensatie te realiseren en op langere termijn de lastenverzwaringen die voor 2023 en 2024 relevant zijn te beïnvloeden, zodat de mkb-motor kan blijven draaien.

De komende dagen zullen de eerste stappen worden gezet door te praten over de extra gelden voor het mkb en op welke manier deze ingezet moeten worden.