11 februari 2015 | Dossier:

Eigenrisicodrager voor de WGA? Dit gaat er veranderen

WGA-eigenrisicodrager

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan is de kans groot dat je daarover een brief hebt gekregen van jouw verzekeraar. Door een nieuwe wetswijziging gaat een aantal dingen veranderen. Werkgevers kunnen op dit moment alleen WGA-eigenrisicodrager zijn voor WGA-uitkeringen voor het vaste personeel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het WGA-eigenrisicodragerschap voor flexwerkers erbij.

Gegevens doorgeven

Een aantal verzekeraars vraagt daarom nu al om onderscheid te maken tussen vaste werknemers en flexwerkers bij het doorgeven van de werknemersgegevens voor de WGA-eigenrisicoverzekering. Op basis van de gegevens die bij hun bekend zijn, kunnen verzekeraars een passend voorstel doen voor uitbreiding op de WGA-verzekering voor de flexwerkers.

Wat te verwachten?