5 juli 2012

Einde uitzonderingspositie algenbestrijdingsmiddelen

alg-bestrijding

Voor een kleine groep biociden, waaronder algenbestrijdingsmiddelen, geldt een uitzondering op de verplichte toelating door het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Echter, per 1 januari 2014 vervalt de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. Dit houdt in dat er een toelatingsplicht gaat gelden voor alle biociden.

Overgangsregeling

Zodra de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is ingetrokken geldt er een overgangsregeling van 1,5 jaar. Gedurende deze periode mogen oude voorraden nog worden verkocht.

Symposium

Op dinsdag 11 september 2012 organiseert het Kennisnetwerk Biociden in het Spoorwegmuseum een symposium over de Biocide verordening. In een aparte sessie zal het Ctgb voorlichting geven over de intrekking van deze uitzonderingsregeling. Deelname aan dit symposium is gratis. Meld u aan op www.biociden.nl.