22 januari 2020 | Dossier: Personeel

Extra potje voor aanpassing werkplekken voor werknemers met arbeidsbeperking

Het kabinet stelt 8 miljoen euro beschikbaar om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking te vergroten, zodat ze makkelijker aan het werk komen en blijven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het voor werkgevers simpeler moet worden om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Als werkgever kun je via het proefproject ‘generieke werkvoorziening’ een aanvraag indienen bij het UWV om één of meerdere werkplekken binnen je bedrijf aan te passen.

Toilet - werkaanpassing voor iemand met een arbeidsbeperking

De werkplekaanpassing hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan een individueel dienstverband. De werkgever mag de aanvraag indienen met de intentie om daarmee meerdere of opeenvolgende werknemers met een vergelijkbare beperking in dienst te nemen. Daar staat tegenover dat de werkgever deze duurzame werkgelegenheid voor ten minste 3 jaar aanbiedt.

Toegankelijkheid verbeteren

Heb je medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst? Betrek ze bij je onderneming. Ze kijken met een unieke bril naar je dienstverlening en weten beter dan wie ook hoe je de toegankelijkheid kunt verbeteren. Nog nooit over nagedacht om mensen met een beperking in dienst te nemen? Bekijk dan deze tips en laat je adviseren.