7 mei 2020 | Dossier: Klanten, Veiligheid, Wet- en regelgeving,

Hoe moeten klanten zich gedragen in winkelstraten en winkelcentra?

In deze fase van de coronacrisis zijn er voldoende richtlijnen die aan klanten duidelijk maken hoe ze moeten shoppen IN de winkel. Maar het is minder duidelijk hoe de bezoeker van winkelgebieden zich het beste kan gedragen TUSSEN winkels. Hoe gedraag je je op de openbare weg? Hoe loop je van winkel naar winkel? Hoe passen wachtrijen in de winkelstraten? Hoe kun je de drukte zo goed mogelijk spreiden?

Winkelstraat

Samen met branches die zijn aangesloten bij Detailhandel Nederland vindt Dibevo dat er duidelijke en uniforme omgangsregels moeten komen om gedrag in winkelgebieden te reguleren. Dat gebeurt nu onvoldoende. De consument ontvangt nu alleen een algemene richtlijn om ‘drukte te vermijden’ en dat is veel te kort door de bocht.

Het is belangrijk dat de nieuwe omgangsregels zoveel mogelijk gelijk zijn in winkelgebieden. Dit geeft het meeste vertrouwen naar bezoekers, en zal uiteindelijk ook het beste te handhaven zijn. De omgangsregels en richtlijnen moeten zo zijn geformuleerd dat deze voldoende ruimte laten aan iedere gemeente, centrummanager of winkelcentrumeigenaar om een eigen ‘lokale’ vertaling maken, en passend bij het karakter van het gebied en de bezoeker.

Protocol voor de winkelstraat

Detailhandel Nederland heeft in samenspraak met de besturen van de 25 veiligheidsregio’s een gezamenlijke richtlijn voor de winkelstraat opgesteld. Deze handreiking wordt een dezer dagen aangeboden aan staatsseceretaris van EZK Mona Keizer en Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).