21 september 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Prinjsesdag: goede maatregelen voor koopkracht, maar bewaak economie

Dibevo vindt het goed dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren en dat er zo’n 600 miljoen beschikbaar komt voor het mkb. Verder heeft het kabinet aangekondigd serieus iets te gaan doen voor de energie-intensieve bedrijven. Voor deze groep is snel actie nodig en dit is dan ook een goede zaak. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de optelsom van extra lastenverzwaringen, de versnelde verhoging van het minimumloon en alle andere kosten die ondernemers op dit moment op hun bord krijgen.

Miljoenennota

Tot afgelopen zondag was de lijn dat alleen burgers gecompenseerd zouden worden en het bedrijfsleven en vermogenden die compensatie voor burgers moest bekostigen. Het kabinet zag niet dat de kostenstijgingen ook voor veel MKB bedrijven niet meer zijn te betalen. Door gezamenlijke campagnes vanuit het MKB is uitgebeeld hoe sterk de kosten stijgen door de onzekere situatie in de wereld, de stijging van de energielasten en de loonkosten.

“Over de volle breedte stijgen de kosten en daarmee staan marges onder druk”, vertelt Dibevo-secretaris Henk van Houwelingen. “Verder staan ook de omzetten onder druk doordat consumenten de hand op de knip houden. Het kabinet is daar inmiddels ook van op de hoogte en begrijpt de urgentie. De afgelopen dagen hebben we dan ook in het nieuws kunnen lezen dat er voor november, ook voor het MKB nog het een en ander te regelen is.

Eerst was er niets en nu is er in ieder geval een toezegging dat er iets moet gebeuren en de onderhandelingen worden nu opgepakt. De focus zal eerst liggen op de energie-intensieve bedrijven, omdat daar de noodzaak het grootste is, maar voor het hele MKB liggen er voorstellen op tafel.”

Eerste stap rondom de hoge energieprijzen van bedrijven

Brancheorganisaties zijn blij met de maatregelen voor burgers en hele kleine bedrijven om de energieprijs te drukken, maar wijzen erop dat dit met name de energie-intensieve bedrijven nog onvoldoende helpt. Extra maatregelen zijn echt heel hard nodig, omdat bedrijven die we niet willen missen, anders dreigen om te vallen.

Inflatie niet aanjagen

Het risico is groot dat de versnelde verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023 averechts uitpakt voor de inflatie en die verder aan kan jagen. Per 1 januari 2024 gaat het WML door een stapeling van maatregelen voor bepaalde groepen ondernemers bovendien nog eens met ruim 11 procent omhoog. Dit hakt er flink in, bovenop alles wat zij al voor de kiezen krijgen. Dibevo wil daarom dat er een loonkostencompensatie komt voor werkgevers, zoals eerder ook is aanbevolen door werkgevers en vakbonden vanuit de SER.

Lastenverzwaringen ondernemers

De lastenverzwaringen in de winstbelasting en Box-2 beperken de noodzakelijke investeringsruimte voor mkb-ondernemers. Voor het vierde jaar op rij wordt bovendien hard geknaagd aan de zelfstandigenaftrek die er juist is voor zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen. Ook komt er niets voor in de plaats.

Prinsjesdagnieuwsbrief

Meer weten over de plannen van het kabinet? Lees dan dan de Prinsjesdagnieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Hierin staat een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze op Prinsjesdag 2022 bekend zijn gemaakt.