7 februari 2012

Green Deal: duwtje in de rug voor duurzame projecten

Heeft u een idee voor een duurzaam project, maar krijgt u dit niet van de grond? Het ministerie van EL&I nodigt iedereen uit om met initiatieven voor een Green Deal te komen. Bedrijven, maar ook burgers en organisaties kunnen tot en met 29 februari 2012 online een voorstel indienen. Met de Green Deal helpt de overheid bij het realiseren van lokale duurzame projecten.

Voorwaarden

De projectvoorstellen worden beoordeeld op de volgende 4 criteria:

  • Het project moet gaan om concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit.
  • Het project moet rendabel zijn of kunnen worden.
  • Het project moet snel resultaat hebben.
  • Het project moet leiden tot nieuwe economische activiteiten of tot kostenbesparingen voor bedrijven.

Aanvragen

Heeft u een idee voor een duurzaam project? Dien dan voor 29 februari 2012 uw voorstel in.

Meer informatie

Voor vragen over de Green Deal kunt u bellen naar Postbus 51 via het nummer 0800 - 8051.

Bron: Rijksoverheid