12 september 2012 | Dossier:

Help mee aan de verbetering van huisdierenwelzijn

Onderzoek naar dierenwelzijn

Dibevo wil meer inzicht krijgen in de beweegredenen en overwegingen van huisdierbezitters voor de aanschaf van hun huisdier. Daarom steunen wij het onderzoek van het Lectoraat Welzijn van Dieren (Van Hall Larenstein Leeuwarden) naar verbetering van huisdierenwelzijn en het voorkomen van teleurstelling na aankoop van een dier.

Dibevo heeft daarom een brief opgesteld voor huisdierbezitters. Het zou fijn zijn als u op uw beurt dit onderzoek steunt door deze brief een paar keer uit te draaien en mee te geven aan uw (vaste) klanten. Ongetwijfeld heeft u zelf ook een huisdier. Is dat het geval dan vragen we u vriendelijk om ook zelf de vragenlijst in te vullen.

Download de brief