4 november 2015

Hoe secuur ga jij om met persoonsgegevens van klanten?

Lekken of verlies van klantengegevens

Stel je voor: jij of een van je medewerkers drukt op een verkeerd knopje met als gevolg dat alle gegevens van je klanten op straat liggen. Vanaf 1 januari 2016 ben je verplicht om zo’n ‘datalek’ te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en soms ook aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Doe je dat niet, dan riskeer je een forse boete.

Datalekken

Als gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout, dan is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bekend wordt. Slachtoffers van verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens kunnen dan bijvoorbeeld hun wachtwoord veranderen of hun creditcard blokkeren. Organisaties en bedrijven zijn daarom verplicht om alle datalekken te melden bij het CBP. Ook onbevoegd gebruik van persoonsgegevens wordt als een datalek gezien. De boetes kunnen daarbij oplopen tot € 810.000 of 10% van de jaaromzet per overtreding.

Meer informatie

Meer informatie over de Meldplicht datalekken en de Privacywetgeving vind je op de website van het CPB.