17 maart 2014 | Dossier:

Wegwerkzaamheden flinke schadepost voor ondernemers

Wegwerkzaamheden hoge kostenpost

Opengebroken straten zijn vaker een regel dan een uitzondering. Tijdens wegwerkzaamheden zien ondernemers hun omzet dalen en een groot deel blijft last houden van een lagere omzet. De financiële schade bedraagt gemiddeld een ton en loopt in sommige gevallen zelfs op tot 2,5 miljoen euro.

MKB-Nederland heeft de schade en problemen van wegwerkzaamheden onderzocht en stuurt binnenkort alle gemeenten in Nederland een handreiking hoe hier beter mee om te gaan.

Communicatie: probleem nummer 1

Communicatie vormt het grootste struikelblok. Gemeenten informeren de ondernemers onvoldoende voor aanvang van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden ligt de communicatie vaak stil. Slechts 10% van de ondernemers die deelgenomen hebben aan het onderzoek geven aan dat er tijdens alle fases van de wegwerkzaamheden actief is gecommuniceerd.

Regels en maatregelen

Elke gemeente stelt eigen regels op om de schade voor de ondernemers te beperken. De regels verschillen sterk van een bereikbaarheids- of omleidingsplan tot voorlopige verharding van de toegang, een contactpersoon voor vragen van ondernemers of een alternatieve parkeerplaats. In bijna de helft van de gevallen neemt de gemeente helemaal geen maatregelen. Ruim de helft van de ondernemers neemt daarom zelf maatregelen. Het gaat hierbij om extra reclame/promotie, uitstellen van investeringen en het zelf verbeteren van de toegankelijkheid. Veel mkb’ers klagen echter dat bij het zelf plaatsen van wegbewijzeringsborden deze weer weg gehaald worden.

Betere samenwerking

Binnenkort stuurt MKB-Nederland een brief aan alle gemeenten in Nederland over wat zij het beste kunnen doen bij wegwerkzaamheden. Via deze werkwijze verwacht MKB-Nederland dat een betere samenwerking ontstaat tussen ondernemers en gemeente. Uiteindelijk voorkomt een goede samenwerking een hoop ellende achteraf. De brief van MKB-Nederland bestaat uit:

  1. Vooraf informeren en betrekken van ondernemers bij de uitvoering
  2. Tijdens het proces contact houden en afspraken maken over geschillen
  3. Aandacht voor nazorg: evalueer, compenseer schade en los geschillen op

Let op aankondigingen

De meeste gemeenten plaatsen een aankondiging van voorgenomen werkzaamheden op de mededelingenpagina van het lokale huis-aan-huisblad krant of op hun website. Houd deze pagina daarom goed in de gaten. En er is meer dat je kunt doen.