16 september 2014

Maak geen cijfersliert van IBAN-rekeningnummers

Notatie van iban kan leesbaarder

Van verschillende kanten komen meldingen dat ondernemers het IBAN in één aaneengesloten reeks cijfers en letters vermelden op de factuur. Dat is voor veel mensen lastig te lezen en veroorzaakt daardoor fouten bij het overmaken. Bij elektronisch overmaken betekent het ergernis vanwege de melding dat het rekeningnummer niet bestaat of – in het geval van een papieren overschrijving – als ongeldig wordt geretourneerd.

Blokken van vier cijfers/letters

Bedrijven kunnen dit voorkomen door IBAN in blokken van vier cijfers/letters met een spatie er tussen op de factuur te vermelden. Eerder onderzoek heeft laten zien dat blokken van vier cijfers/letters aanzienlijk eenvoudiger zijn om te verwerken. Bijvoorbeeld: NL55 INGB 0001 2345 67.