13 juli 2017 | Dossier: Dierenwelzijn, Promotie,

Tips en advies bij inrichting van knaagdierverblijven

De artikelen over hamsterscaping en huisvesting van knaagdieren in Dibevo-Vakblad nr. 4 hebben veel losgemaakt, en dan in positieve zin! Veel dierenspeciaalzaken hebben aangegeven het fenomeen hamsterscaping te omarmen en meer aandacht  te willen geven aan hun rol als 'interieuradviseur’ voor huisdieren. Het LICG ondersteunt in die behoefte met het nieuwe document ‘Inrichting van knaagdierverblijven’ met daarin alle belangrijke informatie die je klant nodig heeft.

Hamsterscaping

Elk huisdier heeft behoefte om zijn natuurlijke gedrag uit te voeren. Zijn verblijf moet daarvoor de mogelijkheden bieden. Als een dier niet kan doen wat van nature bij hem past, kan hij afwijkend gedrag gaan vertonen en ook zijn gezondheid kan achteruit gaan.

Plezierig voor eigenaar én dier

LICG - inrichting van hamsterverblijfZeker bij knaagdieren is een goed verblijf erg belangrijk voor hun welzijn. Ze brengen daar immers het grootste deel van hun tijd in door, en vaak zelfs hun hele leven. Toch laten het formaat en de inrichting van veel knaagdierverblijven te wensen over. Daardoor kan stereotiep gedrag ontstaan, zoals tralieknagen, of wordt het dier lusteloos. Dat is niet leuk voor het dier, maar ook niet voor de eigenaar.

In het nieuwe LICG-document ‘Inrichting van knaagdierverblijven’ lees je hoe het anders kan. De basis is een verblijf met een behoorlijk formaat, zodat er genoeg ruimte is voor beweging en afleiding. Daarna volgt de inrichting: passend bij het dier, en met oog voor de veiligheid. Met de tips is het helemaal niet ingewikkeld om zowel het dier als de eigenaar een plezier te doen: met een klein beetje creativiteit en wat basiskennis over het dier maakt je klant een knaagdierverblijf om trots op te zijn!

Download ‘Inrichting van knaagdierverblijven’