12 februari 2015

Inschrijving Herman Wijffels Innovatieprijs 2015 geopend

Herman Wijffels Innovatieprijs

De Rabobank gaat ook in 2015 weer op zoek naar de beste duurzame innovaties in de wedstrijd om de Herman Wijffels Innovatieprijzen. In elk van drie categorieën kunnen (startende) ondernemers 30.000 euro verdienen om hun innovatie verder op weg te helpen. De winnaars krijgen daarnaast toegang tot belangrijke netwerken, en publiciteit en erkenning. Met de Herman Wijffels Innovatieprijs wil de Rabobank een stimulans bieden aan duurzaam en innovatief ondernemen.

Deelnamevoorwaarden en -categorieën

Ondernemers met een innovatie die goed is voor mens en milieu kunnen zich vanaf nu inschrijven. De hoofdvoorwaarden zijn verder:

  • een rendabele business case
  • een werkend prototype
  • testresultaten of pilot,
  • het prijzengeld moet aangewend worden om de innovatie daadwerkelijk verder te ontwikkelen.

Iedereen kan meedoen, alleen of in samenwerking met anderen. Inschrijven kan voor één van de drie categorieën, elk goed voor 30.000 euro:

  • Food & agri: innovaties voor duurzame landbouw en voedselvoorziening.
  • Circulaire economie: innovaties voor een duurzame economie.
  • Vitale gemeenschappen en zorg: innovaties die leefbaarheid, vitaliteit en goede zorg bevorderen.

Over de prijs

Herman Wijffels is een Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht en oud-directievoorzitter van de Rabobank. Bij zijn afscheid als voorzitter van de toenmalige hoofddirectie van Rabobank Nederland, richtte de Rabobank een fonds op waarvan Herman Wijffels zelf het doel mocht bepalen. Hij koos ervoor om innovatie en duurzaam ondernemen te stimuleren. Voor de realisatie hiervan werd in 2002 de Herman Wijffels Innovatieprijs in het leven geroepen. Sindsdien is de prijs uitgegroeid tot dé innovatieprijs van Nederland.

De inschrijvingstermijn loopt tot en met 31 maart 2015. Kijk voor meer informatie en voor inschrijvingen op de website van de Rabobank.