15 februari 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving

Europese brancheorganisaties: instellen positieflijsten stimuleert illegale handel

Dibevo’s eigen Gerrit Hofstra heeft onlangs deelgenomen aan de internationale conferentie over de uitvoering van het EU-actieplan ter bestrijding van de illegale handel in wilde dieren. Dibevo wil samen met Europese brancheorganisaties aantonen dat het instellen van positieflijsten juist aanzet tot illegale handel. Natuurlijk vindt Dibevo dat je thuis geen bruine beer of een aap moet houden, maar wat is er mis met een steenbok, zandwallaby, of het klein behaard gordeldier? Die worden al generaties lang in Nederland gehouden zonder dat er enig bewijs is dat deze dieren niet goed verzorgd kunnen worden.

Steenbok

Een ander voorbeeld is het Perzisch damhert. Dat dier mag niet meer gehouden, maar stelt precies dezelfde eisen als het gewone damhert (het is zelfs dezelfde soort) dat nog wél gehouden mag worden. De Zeboe – nota bene een volledig gedomesticeerde vorm – zou niet houdbaar zijn terwijl koeien (dezelfde soort) wel houdbaar zouden zijn. Snap jij het nog?

Of neem de kleine woestijnspringmuis die vanwege de gestelde afhankelijkheid van wildvang niet meer gehouden mag worden. Los van de discussie of wildvang wel zo ernstig is, wordt juist deze soort steeds meer succesvol gekweekt en is deze afhankelijkheid dus niet zo groot. Nakweek is in Duitsland gewoon verkrijgbaar en dit zal naar verwachting alleen maar meer worden, tenzij deze ontwikkelingen in het houden van dieren verboden zullen worden.

Onlogische lijst

Laten we eerlijk zijn: voor een aantal soorten, zoals de Europese eland, de saiga, de bruine beer, het reuzenboszwijn en de gaffelbok geldt dat deze zodanig moeilijk te houden zijn dat daarvoor inderdaad een controle en een ontheffing zinvol is, maar de huidige zwarte lijst staat vol met soorten die niet meer eisen stellen dan soorten die wel gehouden mogen worden.

Zienswijze

Dibevo is druk doende met het opstellen van een uitgebreide zienswijze over de dieren die naar onze mening onterecht op de lijst staan die niet meer gehouden mogen worden.