10 april 2014 | Dossier: Wet- en regelgeving

Invasieve exoten in Europa

EU-verordening over invasieve exoten

Vandaag kondigde staatsecretaris Dijksma aan dat er een EU-verordening komt die regelt hoe Europa omgaat met invasieve exoten. Dibevo is hier via haar Europese koepel European Pet Organization (EPO) vanaf het begin bij betrokken geweest. Na veelvuldig overleg en verschillende parlementaire besprekingen heeft de milieucommissie van het Europese parlement het uitonderhandelde concept goedgekeurd. Op 15 april zal het parlement hierover in een plenaire sessie een besluit nemen.

Lijst van soorten

Er komt een lijst van invasieve soorten waarvoor een verbod gaat gelden voor de hele Europese Unie. De criteria om deze soorten op de lijst te zetten moeten nog worden opgesteld. Ook de commissie die gaat beoordelen of de soorten op de lijst moeten komen te staan, wordt nog samengesteld. We zien dat er op dit moment maar weinig gehouden gezelschapsdieren voorkomen op de lijsten van meest invasieve soorten. Wel staan er een paar vijverplanten op. Voor de dieren vermeld in het persbericht van het ministerie, zoals de Pallas eekhoorn, de brulkikker en de grote waternavel, zijn nu al nationale of Europese beperkingen van kracht.

Verordening van kracht

De verordening zal een jaar na publicatie van kracht worden. Commerciële houders van dieren die op de Europese lijst komen, krijgen 2 jaar de tijd om hun dieren te verkopen. Private houders mogen het dier houden tot het einde van het leven van de betreffende dieren.

Hoewel nog veel afhangt van de te ontwikkelen criteria en de manier van werken van de op te zetten beoordelingscommissie, is deze verordening een Europese harmonisatie waar we als branche naar uitkeken.