26 juli 2016 | Dossier: Bedrijfsvoering

Je bedrijf als leerplek? Vraag subsidie aan

Een leerling, deelnemer of student die in jouw bedrijf kennis en vaardigheden opdoet, heeft daarin begeleiding nodig. En dat kost tijd en geld. Daarom is er door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ in het leven geroepen. Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie om werkgevers praktijkleerplekken en werkleerplekken aan te bieden.

Subsidie voor leerplek

Heb je een leerplek voor één van onderstaande leerlingen? Dan kun je in aanmerking komen voor deze ‘Subsidieregeling Praktijkleren’.

  • een leerling van het 3e of 4e jaars vmbo basisberoepsgerichte leerweg;
  • een leerling van het mbo-bbl;
  • een deelnemer aan het hbo duaal of deeltijdopleidingen (associate degree of master);
  • een promovendus;
  • een student van de universiteit, toio.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden de onderstaande eisen:

Werkgever Erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt
Sectoren Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in alle sectoren
(Let op! Beroepsopleidende leerweg (bol) komt niet in aanmerking)
Niveaus Alle niveaus in het mbo-bbl
Diplomagerichte opleidingen Opleidingen uit het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)
Praktijkleerovereenkomst Geldige overeenkomst tussen onderwijsinstelling, werkgever, deelnemer en kenniscentrum
Subsidiebedrag Maximum van € 2.700 per deelnemer per studiejaar waarbij de werkgever minimaal 40 weken begeleiding heeft verzorgd

Subsidieaanvraag in 2016

Tot uiterlijk 15 september 2016 kun je gratis een subsidieaanvraag indienen voor leerlingen die je hebt begeleid in de studieperiode van 1 september 2015 tot 31 augustus 2016.