09 april 2013 | Dossier:

KvK en Syntens samengevoegd tot ondernemersplein

Ondernemersplein

De 12 regionale Kamers van Koophandel (KvK) en Syntens worden per 1 januari 2014 definitief samengevoegd tot één zelfstandig bestuursorgaan: het Digitale Ondernemersplein.

Hier kunnen ondernemers straks niet alleen terecht voor informatie en voorlichting, maar ook voor subsidies en vergunningen, btw-nummers en inschrijving in het handelsregister. Het Ondernemersplein zal vooral het elektronisch uitvoeren van allerlei overheidszaken eenvoudiger maken, zo stellen de ondernemersorganisaties.

Op dit moment bevindt het Ondernemersplein zich nog in de ontwikkelingsfase, maar ondernemers kunnen al wel verbeterpunten aandragen voor de website. Informatie voor de ondernemers in de gezelschapsdierensector is te vinden in de categorie non-food.

De nieuwe organisatie gaat nauw samenwerken met Agentschap NL en het daaronder vallende Antwoord voor bedrijven. De eindverantwoordelijkheid valt onder het Ministerie van Economische Zaken.

Bron: KvK en Syntens