21 augustus 2019 | Dossier: Marktinformatie, Personeel

Kwart bedrijven kan werk niet aan door personeelstekort

Een kwart van de bedrijven kan het werk niet aan door een tekort aan arbeidskrachten. Vooral de zakelijke dienstverlening heeft hier last van. De groothandel en detailhandel kampen met een personeelstekort van respectievelijk 18% en 12%. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Personeelstekort

Sinds medio 2018 meldt ongeveer een kwart van het niet-financiële bedrijfsleven in de conjunctuurenquête een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 is het aantal bedrijven dat hiervan belemmeringen ondervindt bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten niet verminderd. Desondanks verwacht per saldo 12% van de ondernemers hun personeelsbestand in het derde kwartaal te kunnen uitbreiden. Dit percentage ligt lager dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal, toen per saldo 18% van de ondernemers een toename van de personeelssterkte verwachtte.

Tekort aan personeel
In de huisdierenbranche ligt het aantal personeelstekorten overigens een stuk lager omdat mensen nu eenmaal graag werken met dieren.

Ondernemers nog steeds positief

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het derde kwartaal uit op 10,6 en is daarmee 1,4 punt lager dan in het tweede kwartaal. Ondanks deze daling is het sentiment onder ondernemers onveranderd positief: de stemmingsindicator ligt ruimschoots boven het gemiddelde sinds de start van de meting in 2008 (2,0). Sinds 2014 hebben de positief gestemde ondernemers onafgebroken de overhand.