17 november 2014 | Dossier:

Landelijk vervoers- en verkoopverbod voor vogels en pluimvee

Vogelgriep

Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord, is er vogelgriep geconstateerd bij een legkippenbedrijf in Hekendorp. Naar aanleiding daarvan geldt er sinds zondagmiddag 11.30 uur een landelijk vervoersverbod van maximaal 72 uur voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. Dat betekent dat je in die periode geen vogels mag vervoeren, kopen of verkopen. Ook geldt er een ophokplicht.

Besmettelijk

Gisteren bleek dat de vogelgriep bij het pluimveebedrijf de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden treft de overheid beschermende maatregelen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee.

Langer vervoersverbod in Hekendorp

In een zone van ruim 10 kilometer rond de kippenboerderij in Hekendorp geldt het vervoersverbod langer, namelijk 30 dagen. Binnen dat gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven.

Foto: Cybercobra via en.wikipedia