11 juli 2013 | Dossier:

Nieuwe premiestelling bij ziekte medewerkers

Uwv stuurt brief over nieuwe premiestelling

Binnenkort kan er een brief van UWV op uw deurmat vallen over Ziektewet-uitkeringen die in 2012 aan uw (ex)werknemers zijn toegekend. Later dit jaar gaat UWV ook nog brieven sturen over WGA-uitkeringen van uw (ex)werknemers. Leg die brieven niet aan de kant, maar controleer direct of de gegevens kloppen. Bekijk of de medewerker op het moment van ziek worden bij u werkzaam was, of kort daarvoor bij u vertrokken was. Kortom: zijn de werknemers in de brief juist aan u als ondernemer gekoppeld.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

U ontvangt de brief van UWV vanwege de Wet BeZaVa. Door die wet worden uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex)medewerkers (zogenaamde vangnetters) vanaf 2014 via gedifferentieerde premies doorbelast aan de laatste werkgever. Bij de brief is een overzicht gevoegd van alle ziektewetuitkeringen die UWV in 2012 heeft toegekend aan vangnetters die volgens UWV voor u werkten. Vangnetters zijn medewerkers met een tijdelijk of vast dienstverband die ziek waren op het moment waarop hun dienstverband eindigde en ex-medewerkers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek werden.

Verschil kleine en (middel)grote werkgevers

In 2014 komen er twee nieuwe premies bij: de ZW-Flexpremie voor Ziektewetuitkeringen en de WGA-Flexpremie voor WGA-uitkeringen van vangnetters. Nu worden Flexuitkeringen nog gefinancierd via sectorpremies die onderdeel van de WW-premie zijn.

Voor kleine werkgevers met een loonsom tot € 303.000,- verandert er niet veel. Er blijft sprake van sectorpremies, alleen worden die op een andere manier in rekening gebracht. De grootste gevolgen zijn er voor de (middel)grote werkgevers met een loonsom van € 303.000,- of meer. Vanaf 2014 gaan deze werkgevers een hogere gedifferentieerde premie betalen als een ex-werknemer in de Ziektewet of de WGA komt. De hoogte van de premies wordt afhankelijk van de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in 2012 zijn toegekend aan medewerkers die bij u in dienst waren toen ze ziek werden.

Geeft u correcties te laat door dan kan het betekenen dat u een te hoge premie moet betalen. Laat de UWV-gegevens over het toekennen van ZW- en WGA-Flexuitkeringen daarom controleren door uw boekhouder of accountant.

Heeft u vragen en bent u lid van Dibevo? Neem dan contact op met een van onze adviseurs op 030 - 284 86 19. E-mailen mag ook: risk@dibevo.nl.