19 april 2017 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Maatregelen vogelgriep ingetrokken

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft bijna alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, ingetrokken. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn.

De maatregelen waren ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

Kwartel

Alleen voor houders van commercieel gevogelte (gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen) blijft de verplichting om een hygiëneprotocol te hebben van kracht.