6 september 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel,

Medewerker vaak ziek? Dit kun je ertegen doen [blog]

Zijn jouw werknemers nooit ziek? Dan mag je in je handen knijpen. Het gemiddelde ligt op één ziekmelding per jaar. Helaas zijn er ook werknemers die veel vaker ziek zijn oftewel verzuimen. Wat kun je daartegen doen?

Ziek of verzuim

Je spreekt van frequent verzuim als een werknemer meer dan 3 keer per jaar ziek is. Wil je iets aan verzuim doen dan is het belangrijk om te weten wat de ziekmeldingen veroorzaakt. Het kan zijn dat er een medische reden is, zoals bijvoorbeeld een chronische aandoening. Deze aandoening moet dan wel vast te stellen zijn door een huisarts, specialist of bedrijfsarts. Maar het kan ook zijn dat de oorzaak op een heel ander vlak ligt. Bijvoorbeeld:

  • Schulden
  • Problemen met kinderopvang
  • Problematische thuissituatie
  • Verslaving
  • Conflict op het werk

Ga in gesprek

Neem frequent verzuim serieus want het kan een signaal zijn dat een werknemer uiteindelijk langdurig uitvalt. Door op tijd actie te ondernemen kun je dit voorkomen. Hoe? Door in gesprek te gaan. Werkgevers vinden het vaak moeilijk om hierover met een werknemer te praten uit angst dat zij zich bemoeien met privézaken. Het loont echter de moeite om een verzuimgesprek te voeren, zodat er meer wederzijds begrip ontstaat en de werknemer zich gehoord voelt. Ook kan het gesprek tot oplossingen leiden die op de lange termijn veel verzuim kunnen voorkomen.

Er samen uitkomen lukt niet altijd

Mijn advies is om met elke werknemer die frequent verzuimt na iedere ziekmelding een gesprek te voeren. Het doel van dit gesprek is de oorzaak van het verzuim te achterhalen en samen tot een oplossing te komen. Laat de werknemer zijn of haar verhaal doen. Geef vervolgens aan welk effect het verzuim heeft op het werk en de collega’s. Zoek met de werknemer naar een oplossing. Is er bijvoorbeeld sprake van schulden, help de werknemer dan met het vinden van een goede schuldhulpverlener.

Kom je er samen niet uit of geeft de werknemer aan dat er sprake is van een medische oorzaak, dan is het ook mogelijk om een (preventief) spreekuur bij de bedrijfsarts in te plannen. Op de website van Dibevo ZorgPortaal vind je meer informatie over de aanpak van frequent verzuim.

Extra ondersteuning via Dibevo ZorgPortaal

Deelnemers van het Dibevo ZorgPortaal kunnen bij hun casemanager terecht voor advies over de beste aanpak van hun verzuim. Bovendien heeft het Dibevo ZorgPortaal een signalerende functie bij frequent verzuim. Signaleert de casemanager frequent verzuim, dan bespreekt hij of zij dit met de werknemer, geeft (leefstijl)adviezen en ondersteunt de werkgever bij het voeren van een frequent verzuimgesprek.

Wil je weten of het Dibevo ZorgPortaal ook iets voor jou is? Kijk op www.dibevozorgportaal.nl of bel naar Dibevo Risk op tel. 030 - 2848619. Je kunt ook langskomen in onze stand op de Dibevo-Vakbeurs. Je vindt onze stand links van de Dibevo stand.


Jolanda van der Weert - VSP RiskGastblogger: Jolanda van der Weert
Jolanda van der Weert verzorgt de communicatie voor Dibevo Risk. Ze staat voortdurend in contact met zowel ondernemers op de werkvloer als de Risk-adviseurs. Als gastblogger voor Dibevo geeft ze informatie, advies en tips om je onderneming zo veilig mogelijk te houden en je daarmee dus te behoeden voor ongelukken in kleine en grote hoeken.