06 augustus 2012 | Dossier:

Medifonds voor dierenpensions

Zieke hond in het pension? Medifonds helpt financiële druk voorkomen.

Als dierenpensionhouder kunt u soms te maken krijgen met situaties waarin een gastdier tijdens het verblijf ziek wordt. Vaak ontstaan er in zo’n geval discussies tussen huisdiereigenaar en pensionhouder over de gemaakte dierenartskosten en wie daarvoor op moet draaien. Hoe je het wendt of keert: dergelijke discussies zijn nooit goed voor de klantenbinding en het imago van uw pension; of u nu gelijk heeft of niet.

Tijdelijke ziektekostenverzekering

Een aantal Dibevo-leden heeft dit probleem creatief opgelost met een zogeheten Medifonds. Huisdiereigenaren krijgen bij deze pensions de optie om een extra bedrag per dag te betalen (bijvoorbeeld € 1,15) als een tijdelijke ziektekostenverzekering. Mocht een gastdier tijdens het verblijf ziek worden, dan vergoedt het dierenpension de dierenartskosten uit de Medifonds-pot. Natuurlijk gelden er wel voorwaarden voor de uitkeringen bij ziekte.